PAR MUMS KURZEMES PĒRLE PIEDĀVĀ CENAS UN REZERVĀCIJA SADARBĪBAS PARTNERI ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
     
    KONTAKTI:
  Adrese:
''Būdnieki'', Kalvenes pagasts, Aizputes novads, LV-3443
Telefons:
371 28658466
Fakss:
371 63490551
     KARTE>
     BILDES>
     
   Rezervēšana
Rezervējiet izvēlēto pakalpojumu/us zvanot pa telefonu:
28658466

 Rezervācijas plāns var neatbilst patiesībai, tāpēc pazvaniet, lai pārliecinātos.

   Ar cieņu,

 SIA "Kurzemes pērle"